I/S. eller interessentskab er en virksomhedsform, du kan vælge, når du skal starte et firma. Du kan kun starte et I/S hvis der er flere personer eller virksomheder, der skal eje interessentskabet. Der er personlig og solidarisk hæftelse, ingen krav om indskud, bestyrelse eller direktion i et I/S.

EJERE

Et I/S kan ejes af en eller flere personer eller virksomheder. Der kan godt være et mix af begge slags.

KRAV TIL INDSKUD

Der er ikke noget krav om, hvor meget, der skal skydes ind som startkapital i et interessentskab.

HÆFTELSE

Ejerne i et I/S hæfter personligt og solidarisk med hele deres formue. Dvs. at ejerne skal – med egne midler – sørge for at alle virksomhedens udeståender bliver betalt. Kan en eller flere af ejerne ikke betale sin andel, hæfter de resterende ejere også for dennes forpligtelser.

DIREKTION OG BESTYRELSE

Der er ikke krav om, at der skal være en direktion eller en bestyrelse i et I/S.

JURIDISK STATUS

Et I/S er ikke en selvstændig juridisk person, men er tilknyttet de personer eller virksomheder, der ejer det.

REVISION

Der er ikke krav om revision i et interessentskab.

Dog kan der være situationer hvor banken eller andre investorer kræver at regnskabet godkendes af en revisor.

Læs mere om de forskellige andre virksomhedsformer her.


Kasper Rahbek

Serieiværksætter, der brænder for alt hvad der er nyt og spændende. Jeg elsker at tale om iværksætteri, online markedsføring, sociale medier, apps og teknologi. Derudover er jeg far, ægtefælle, (meget) glad for mad, altid positiv og klar på nye udfordringer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *