A/S. eller aktieselskab er en virksomhedsform, du kan vælge, når du skal starte et firma. Du kan starte et A/S. uanset, om du er alene om det eller I er flere personer eller virksomheder, der skal eje aktieselskabet. Der er begrænset hæftelse, krav om indskud på minimum 500.000 kr. og der skal være en direktion og en bestyrelse i et anpartsselskab.

EJERE

Et A/S. kan ejes af en eller flere personer eller virksomheder. Der kan godt være et mix af begge slags.

KRAV TIL INDSKUD

Der skal indskydes en startkapital på mindst 500.000 kr. i et A/S. Indskudet kan være i kontanter eller i værdier for 500.000 kr. Det kan eksempelvis være en eksisterende enkeltmandsvirksomhed eller I/S, eller det kan være udstyr eller lignende med en værdi på mindst 500.000 kr.

HÆFTELSE

Ejerne i et aktieselskab hæfter begrænset. Det vil sige, at de hæfter kun for det beløb, de har skudt ind i virksomheden til at dække virksomhedens tilgodehavender. Det vil sige man kan ikke miste sit hus og sin bil, hvis selskabet bliver erklæret konkurs. Dog er det værd at bemærke, at det er meget normalt, at fx banker beder om en personlig hæftelse for lån og kreditter optaget i virksomheden.

DIREKTION OG BESTYRELSE

Der er krav til, at et aktieselskab som skal have både en direktion og en bestyrelse. Det er bestyrelsen, der står for den strategiske ledelse af virksomheden samt ansættelse af direktionen, mens direktionen står for den daglige ledelse og for at leve op til bestyrelsens målsætninger.

JURIDISK STATUS

Et aktieselskab er en selvstændig juridisk person, der fx kan eje andre virksomheder.

REVISION

Der er krav om revision i et aktieselskab. Dog kan man fritages for revision hvis følgende punkter er overholdt:

  • Nettoomsætning er mindre end 8 mio. kr.
  • Balancesummen er mindre end 4 mio. kr.
  • Gennemsnitligt antal heltidsansatte henover regnskabsåret ikke overstiger 12

Dog kan der være situationer hvor banken eller andre investorer kræver at regnskabet godkendes af en revisor. Derudover kan erhvervsdrivende fonde og holdingselskaber ikke fritages for revision.

Læs mere om de forskellige andre virksomhedsformer her.


Kasper Rahbek

Serieiværksætter, der brænder for alt hvad der er nyt og spændende. Jeg elsker at tale om iværksætteri, online markedsføring, sociale medier, apps og teknologi. Derudover er jeg far, ægtefælle, (meget) glad for mad, altid positiv og klar på nye udfordringer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *